LASTENBOEK
Lastenboek nieuwbouw-appartementen toplocatie Antwerpen
300 m van Bonapartedok, Jachthaven Eilandje
2 en 3 Slaapkamers, grote Zonneterrassen, Unieke Duplex en Exclusieve Penthouse,
Ondergrondse parkeerplaatsen. Luxueus afgewerkt.
This page was last updated: February 17, 2013
PANORAMA LASTENBOEK INHOUD:

1.Ruwbouwwerken / Isolatienorm 2006

2.Dakwerken / Isolatienorm 2006

3.Buitenschrijnwerk

       Beglazing met spiegelglas: Isolatienorm 2006

4.Binnenschrijnwerk

5.Pleisterwerken

6.Chape, vloeren en faience

7.Keukens

8.Sanitaire installatie

9.Elektrische installatie

10Verwarmingsinstallatie - Airconditioning -
           Klimaatregeling

11Schilderwerken

12Gemeenschappelijke delen - afwerking

13Lift

14Garage

15    Fietsstallingen

16    Gemeenschappelijke lasten

17.   Inbraak, brand-beveiliging, airconditioning,

Ontwerp: Architect Stijn Peeters

Uitvoering: Architect Vande Kerckhove

Ondergrondse parkings: Architect Henri Costa

Aannemer - Bouwheer: D'Hulst - Van Rymenant (Lier)

Coordinatie afwerking: Philex - Dhr Alexander D'Hulst (Lier)
Isolatie: de algemene isolatie voldoet aan de nieuwe  strenge normen 2006 K-45  en is bovendien uitgebreid met supplementair comfort:

Beglazing: Zonwerende beglazing met spiegelglas, dubbele beglazing met luchtspouw van 12 mm. en
K -waarde: 1.3 W/m2 K.

Buitenmuren: Isolatie buitenmuren met Lambda isolatiewaarde = 0.033 W/mK, zie verdere details onder rubriek

Dak: Isolatie dak is voorzien met hard PU-schuim, dikte 6 cm en aan beide zijden bekleed met gebitumeerd glasvlies,
Lamda waarde = 0.023 W/mK

1. Ruwbouwwerken

Stabiliteitsstudie.

De stabiliteitsstudie is toevertrouwd aan architect A. Vande Kerckhove.  Alle funderings- en betonwerken, muren in dragend metselwerk en alle andere werken die betrekking hebben op de stabiliteit worden uitgevoerd volgens de plannen van dit bureau.

De haalbaarheidsstudie van de ondergrondse parkings werd toevertrouwd aan Architect Henri Costa, deskundige in ondergrondse parkings.

1.1 Grondwerken

1.1.1 Alvorens de bouwput uit te graven, wordt er als bouwtechniek gebruik gemaakt van secanspalen.

1.1.2 Graven van bouwputten en sleuven nodig voor de verwezenlijking van de kelder, funderingen en rioleringen.

1.1.3 Water in bouwputten en sleuven
De aannemer treft de nodige maatregelen om de funderingen in droge grond aan te zetten.

1.1.4 Aanaarding
De ruimte rondom de muren wordt aangeaard met grond van de uitgraving.

1.1.5 Aardingslus
Aansluitend op het “Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie” wordt een aardingslus onder de funderingen aangebracht.

1.2 Funderingen

1..2.1 Funderingsvoeten
De funderingsvoeten zijn uit te voeren in steenslagbeton, betonblokken of gewapend beton, volgens opgave ingenieur welke tevens de afmetingen en de samenstelling zal bepalen.

1.3 Rioleringen

1.3.1 Algemene bepalingen
Alle rioleringen worden uitgevoerd conform de gemeentelijke bepalingen.

1.3.2 Septische put
De septische put wordt aangelegd volgens de gemeentelijke bepalingen. Het volume van deze put wordt voldoende ruim bepaald.

1.3.3 Toezichtputten
Uit te voeren in harde PVC volgens de plannen en noodwendigheden.

1.3.4 Doorvoeren
Volgens de voorschriften van de bevoegde diensten worden de wachtleidingen tijdens de uitvoering van de funderingen om de verschillende nutsleidingen binnen te brengen aangebracht en waterdicht afgewerkt waar nodig.

1.4 Bouwwerken in beton

Vloerplaten, kolommen en balken/lintelen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau. Waar mogelijk worden prefab-elementen in beton genomen: balken/lintelen, breedplaatvloeren/welfsels, trappen, kelderwanden, terrassen. Wat dit betreft zijn de architectuurplannen louter informatief. Alle diktes en hoogtes worden aangepast conform de gegevens van de stabiliteitsberekeningen. In de berekeningen wordt er gerekend met een gebruiksbelasting van 200 kg/m².

1.5 Controle van de werken.

Het gebouw wordt uitgevoerd volgens de plannen van Architect A. Vande Kerckhove.

De controle op de werken wordt eveneens gedaan door Architect A. Vande Kerkhove.

1.6 Bouwwerken in staal

1.6.1 Algemeen
Berekeningen, ontwerp, fabricage, oppervlaktebehandeling en montage gebeuren overeenkomstig de wetgeving, voorschriften en normen ter zake.

1.6.2 Kolommen en liggers volgens studie ingenieur.

1.7 Bovengrondse constructie/metselwerk

1.7.1 Algemene bepalingen
De buitengevels worden als volgt uitgevoerd:
°gevel: binnenspouwblad, geïsoleerde spouw en gevelsteen;
°bezette delen: binnenspouwblad en bezetting op isolatie;
°houten delen: binnenspouwblad, isolatie tussen kepers en houten bekleding.
Het gebouw wordt geïsoleerd conform de Lambda-waarde = 0.033 w:mK isolatienorm.
Het type gevelsteen is een passende combinatie van kleurige baksteen , paramentsteen en bezetting.

1.7.2 Achteraf opvoegen van metselwerk
Alle zichtbaar paramentmetselwerk wordt opgevoegd volgens een door de architect goedgekeurd staal.

1.7.3 Vochtisolatie
Overal waar nodig wordt er een waterdichte isoleerlaag aangebracht.

1.7.4 Blauwe hardsteen
De ramen op het gelijkvloers en het verdiep hebben dorpels in blauwe hardsteen, tenzij de ruwbouwdetaillering de dorpel overbodig maakt. Naargelang het type gevelbekleding kan volgens de aanwijzingen van de architect deze dorpel vervangen worden door een gelakt aluminium exemplaar.

1.7.5 Draagvloeren
Breedplaatvloeren voldoen aan de specificaties van het studiebureau. De onderzijden zijn geschikt om een pleisterafwerking te krijgen.

1.7.6 Schouwen - verluchtingen
Schouwen en verluchtingen worden voorzien voor de dampkap van de keuken, badkamer, wc en ruimte met CV. In functie van het verloop van de kanalen wordt er ofwel statisch ofwel mechanisch verlucht.

1.6.7 Binnenmuren
Dragende en woningscheidende wanden worden uitgevoerd in metselwerk of in beton volgens de studie van de ingenieur en de geldende belgische normen. Niet-woningscheidende wanden worden uitgevoerd in gipsblokken van 10 cm dikte , type promonta of gelijkwaardig. Waar nodig kunnen deze wanden nog geplaatst worden aan één zijde van een dragende wand en dit in functie van de akoestische eisen. De akoestische wanden kunnen eventueel ook uitgevoerd worden met een gelijkwaardig systeem.

2. Dakwerken Terug naar top

Alle dakdelen worden waterdicht afgewerkt en voldoen aan de isolatie Lambda waarde = 0,023 W/mK.
voorzien met hard PU-schuim, dikte 6 cm en aan beide zijden bekleed met gebitumeerd glasvlies,
Lamda waarde = 0.023 W/mK  Regenwaterafvoersysteem voor daken en terrassen is in zink of pvc. Op platte en gebogen dakdelen komen dakdichtingsmembranen.3. Buitenschrijnwerk Terug naar top

Het geheel van deze werken wordt uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminium van het type 3 kamersysteem. Deze worden machinaal gespoten in de fabriek met een toplaag van 100 micron. Alle ramen die geen dorpels in blauwe hardsteen hebben, krijgen aluminium dorpels. Profielen van raam en deurvleugels zijn voorzien van verstevigingprofielen. Alle beslag is eveneens in kleur. Draairichtingen volgens aanduiding op plan. 

3.2 Borstweringen terrassen

De borstweringen van de terrassen worden voorzien in gemoffeld staal of gelakt aluminium.

3.3 Beglazing

Er wordt gebruik gemaakt van isolerend, zonwerend spiegelglas, dubbele beglazing, warmtedoorgangs-coëfficient 1,3 W/m²K. luchtspouw met een breedte van 12 mm.


3.4 Brievenbussen
Brievenbussen worden aangebracht volgens de vereisten van de post, en worden voorzien van een inwerp en een met sleutel bedienbare uitneemopening. De afmetingen zijn zodanig dat er een A4 formaat in geplaatst kan worden.

4. Binnenschrijnwerk Terug naar top

4.1 Binnendeuren

Er worden binnendeuren geplaatst, gemaakt in voorgeplamuurde vlakke schilderdeuren met tubespaan, klaar om te schilderen. Voorzien van dag en nachtslot , deurkruk en sleutelplaten in inox en 3 scharnieren. De deuromkasting wordt gemaakt in MDF of gelijkwaardig om te schilderen. Handelswaarde : 182 €/st kruk inbegrepen.

4.2. Inkomdeuren

De appartementen zijn voorzien van een inbraakwerende deur voorzien van tienpuntssluiting.

5. Pleisterwerken Terug naar top

Alle binnenwanden en plafonds worden met bepleistering afgewerkt en behangklaar opgeleverd.Wanden in gipsblokken worden uitgeplamuurd en eveneens behangklaar opgeleverd.
Alle wanden, in zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd, in de garage wordt niet bepleisterd.

6. Chape, vloeren en faience Terug naar top

6.1 Uitvulling

De leidingen worden uitgevuld met een egaliserende laag. Boven de garage heeft deze egaliserende laag isolerende eigenschappen of wordt er een extra vloerisolatie voorzien.

6.2 Geluidsisolatie

Volgens het principe van een vlottende vloer wordt er op het verdiep een vloerisolatie aangebracht om het contactgeluid te beperken. Aan de randen t.p.v. muren worden isolatiebanden aangebracht.

6.3 Chape

Er zal een cementchape worden aangebracht van 6cm. De dikte van de chape kan worden aangepast aan de juiste keuze van de vloerafwerking door de kopers, indien de keuze tijdig gemaakt wordt, dus ruim vóór de plaatsing van de chappe, en indien de overblijvende chapedikte technisch gesproken voldoende blijft.

6.4 Vloerbekleding

6.4.1 Tegelvloer
Een tegelvloer 20 x 20 met een particuliere handelswaarde geleverd en geplaatst van 30 €,-/m², te kiezen uit stalen, voorgelegd in een door de aannemer/promotor aan te duiden toonzaal, wordt geleverd en geplaatst in volgende lokalen: keuken, badkamers, toiletten en berging.
Slaapkamer, hal en living zijn voorzien van cementchape. Voor keuzen van materialen die een hogere handelswaarde hebben, zal een verrekening dienen te gebeuren.
Het is mogelijk dat er voor bepaalde gevraagde legpatronen, tegelformaten, formaten met uitzonderlijk veel snijverlies of omwille plaatsingseisen welke afwijken van het gewone standaard voorziene, een plaatsingsmeerkost wordt gerekend.

6.4.2  Raamtabletten
De raamtabletten binnen worden voorzien in MDF te schilderen door koper.

6.4.3  Tussendeurdorpels
Als scheiding tussen tegelvloer en parketvloer wordt er een messing bandprofiel voorzien.

6.4.4  Plinten
Daar waar geen stenen muurbekleding tot de vloer komt, geen aanpasstuk van de keuken voorzien is en stenen vloeren voorzien zijn, worden stenen plinten geplaatst, voorziene particuliere handelswaarde geleverd en geplaatst : 7 €,-/lm.

6.4.5 Faience
Er worden muurtegels voorzien van een handelswaarde geleverd en geplaatst 30 € / m², te kiezen uit stalen voorgelegd in een door de aannemer/promotor aan te duiden toonzaal.
Voorzien:
in de douche’s tot tegen het plafond.
in de keuken tussen het werkblad en de kasten.
In de badkamer rond het bad

6.5 Vloermat

Ter plaatse van de hoofdinkomdeur wordt er in de inkomhal een vloermatkader ingewerkt met kokosmat.

7. Keukens Terug naar top

Wij kozen voor u een exclusieve keuken met alle meubilair van topkwaliteit, die voorzien is van volgende toestellen: spoeltafel met kraan, ijskast, elektrische kookplaat, oven en dampkap zonder enig supplement!
Hier volgt het detail ervan:

A)MEUBELEN : Productlijn HBPG
Keuze uit 8 fronten
Zichtbare wanden : keuze uit 6 decors en/of kleuren
Grepen : assortiment van 20 modellen
Werkbladen : 4 cm dikte – dubbel afgeronde voorkant en keuze uit 15 decors en/of kleuren.
Sokkel: doorlopend – 2 verschillende hoogten en onderaan een dichtingstrip
Alle onder -en kolomkasten staan op regelbare poten met een groot steunvlak
Hoogte hangkasten : 71 cm of 56 cm
Ophanging van de hangkasten : trimentionele regeling met een belasting tot 50 kg.
Volmetalen clipscharnieren – openend tot 107° en trimentionele regeling
Laden : met dubbelwandig metalen frame, quadri, een bodemplaat van 16 mm
Slow-motion sluiting voor de laden en de frontdeuren
Plafonddichting boven de kasten = MDF

B) ELECTRO : Merk ZANUSSI

Inbouwoven wit/zwart – conventionelefunctie – type ZOB 345
Inbouw ceram. kookplaat – 4 kookzones en bedieningsnoppen bovenop – type ZKF650LN
Geïntegreerde frigo/cooler – 156 lt – type ZI 1603 Klasse A
Inox sierkap – 90 cm breedte – 450 m³ /u – met verlichting en metalen vetfilters.

C) SANITAIR : Merk FRANKE

Inox inbouw gootsteen type ESX 651 – 11/2 bak met verlek en bijhorende sifon.
Chromé – ééngreepsmengkraan – type Eco TOP

Voor deze keuken is een handelswaarde voorzien van 5.000,00 € inclusief plaatsing / exclusief BTW.
In de toonzalen van  Keukenhuis kan volgens de specifieke eisen van de koper een keuken op maat uitgewerkt worden.
De voorziene particuliere som zal dan in mindering gebracht worden van de totaalprijs van de gekozen keuken.
(De aanduidingen op alle plannen zijn illustratief)

Opgegeven prijzen van stelposten zijn exclusief BTW
Afwerking living keuken badkamer slaapkamer in nieuwbouw appartement A locatie in Antwerpen Centrum